ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑ'Ι'ΣΜΑΤΟΣ

Αφού λοιπόν μάθατε σχετικά με την σύνθεση των τροφών, τις ανάγκες των μεμονωμένων ομάδων ψαριών και τόν σωστό συνδιασμό των τροφών, απομένει τώρα μόνο η απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά ταίζουμε, πόσο και πώς.

Ολα τα είδη ψαριών μεγάλης ηλικίας χρειάζονται λιγότερο συχνά τροφή από τα νεαρά ψάρια. Για τα μεγάλης ηλικίας ψάρια αρκεί το τάισμα μία ώς δύο φοοες την ημερα. Τα νεαρά ψάρια πρεπει να ταίζονται 3-4 φορές την ημέρα. Επειδή όλα τα ψάρια του ενυδρείου κατά κανόνα πωλούνται στο εμπόριο σε νεαρή ηλικία, πρέπει να ταίζετε τα ψάρια τον πρώτο καιρό τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα. Σε χρόνους που δεν είστε στο σπίτι μπορεί το τάισμα να γίνει από ένα ειδικό αυτόματο μηχάνημα. Αργότερα μπορούν να μειωθούν οι φορές ταΐσματος σε 1 - 2 ημερήσια. Στα ψάρια μεγαλής ηλικίας, μπορείτε άνετα να εφαρμόσετε μία μέρα δίαιτας. Την ημέρα αυτή δεν χρειάζετε να τα ταισετε καθόλου.

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://www.Enydreio.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr