ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ


Οι υδρογονάνθρακες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το φυτικό κόσμο και χαρακτηρίζονται από τις ομάδες ουσιών ζάχαρη, άμυλο και την κυτταρίνη. Αν εξαιρέσει κανείς τα φυτοφάγα ψάρια, προ πάντων τα άμυλα και η κυτταρίνη, λόγω ίου ότι έχουν περίπλοκη σύνθεση, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καθόλου ή μπορούν να επεξεργαστούν ελάχιστα από τα ψάρια. Απλούστερες μορφές ουσιών όπως π.χ. η| γλυκόζη μπορούν να αξιοποιηθούν ευκολώτερα και είναι σαν μέρος της τροφής μέχρι μια ορισμένη ποσότητα χρήσιμες, διότι αποτελούν πηγές ενεργείας.
Με το βράσιμο, το άμυλο και μέχρι ενός βαθμού και η κυτταρίνη διαχωρίζονται σε μεμονωμένα μέρη. Η διαδικασία αυτή λέγεται και διάσπαση. Αμυλα τα οποία επεξεργάστηκαν με τέτοιο τρόπο (όπως ήδη αναφέραμε για τη γλυκόζη) σε ορισμένη ποσότητα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό τοιι ψαριού. Στη διαδικασία της παραγωγής των νιφάδων το υπάρχον ποσοστό αμύλου διασπάται διά θερμάνσεως και γίνεται πιο ευκολοχώνευτο για τα ψάρια. Παράλληλα, το μέρος τον αμύλου συγκρατεί τα υπόλοιπα μεμωνομένα συστατικά μέρη και έτσι επιτυγχάνεται η χαρακτηριστική μορφή των νιφάδων.

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://www.Enydreio.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr