Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό του ενυδρείου έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται εκτός από την θερμοκρασία του. Δύο από αυτές που μπορούν άμεσα να επηρεάσουν τα ψάρια σας, είναι το pΗ και η σκληρότητα.

Πρέπει να ελέγχετε το νερό τακτικά ώστε να διατηρείτε την ποιότητα του στα επιθυμητά επίπεδα. Το pΗ του νερού σημαίνει τον αριθμό των ιόντων υδρογόνου που περιέχει.
Ο αριθμός αυτός μας δηλώνει την οξύτητα ή αλκαλικότητα, και μετριέται σε μια κλίμακα από Ο έως 14.
Από 0 μέχρι 7 είναι όξινο, από 7 έως 14 είναι αλκαλικό, ενώ όταν η μέτρηση είναι 7 ακριβώς είναι ουδέτερο. Η αλλαγή έστω και μιας μονάδας στην κλίμακα σημαίνει πολύ μεγάλη αλλαγή στο pΗ, διότι η κλίμακα αυτή είναι λογαριθμική. Για να γίνει κατανοητό αυτό αρκεί να αναφέρουμε ότι το pΗ 8 είναι δέκα φορές πιο αλκαλικό από το ΡΗ 7 και 100 φορές πιο αλκαλικό από το ΡΗ 6. Δια τούτο απότομες αλλαγές στο ΡΗ προκαλούν πολύ ισχυρό shock στα ψάρια και πολλές φορές το θάνατο.
Τα περισσότερα τροπικά ψάρια ζουν άνετα σε ΡΗ μεταξύ 6,5 και 7,5. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα ψάρια όπως τα Cichlids από τις λίμνες της Αφρικής που θέλουν λίγο πιο αλκαλικό ΡΗ, ή ορισμένα tetras και Rasboras που θέλουν λίγο πιο όξινο νερό ιδίως την περίοδο της αναπαραγωγής.

Η σκληρότητα του νερού

Ο αριθμός των ψαριών στο ενυδρείο

Ενυδρείο με διάφορα ψάρια

Τοποθέτηση των ψαριών στο ενυδρείο

Γενικές οδηγίες ταΐσματος

 

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://www.Enydreio.com        http://www.Enydreio.com
Advertised by Ati Advertising on se.gr