Ο αριθμός των ψαριών στο ενυδρείο

Ο αριθμός των ψαριών που μπορείτε με ασφάλεια να βάλετε στο ενυδρείο σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από το μέγεθος του ενυδρείου, από τον τύπο και το μέγεθος των ψαριών, το είδος του φιλτραρίσματος και τον αερισμό. Ένας γενικός κανόνας είναι 3 πόντοι ψαριού σε κάθε 4 λίτρα νερού.

Τα μεγάλα ψάρια χρειάζονται μεγαλύτερη επιφάνεια νερού από τα μικρά. Άλλα ψάρια πάλι όπως το Betta (μονομάχοι) και τα gouramis μπορούν να αναπνέουν αέρα κατευθείαν από την επιφάνεια οπότε εξαρτώνται λιγότερο από το διαλελυμένο οξυγόνο στο νερό. Τα καταστήματα που ασχολούνται με τα τροπικά ψάρια θα σας δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις απαιτήσεις του κάθε είδους.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψαριών που έχετε στο ενυδρείο σας, πρέπει κάθε μήνα να αλλάζετε το 1/3 του νερού, και να συμπληρώνετε με φρέσκο καθαρό νερό. Η αλλαγή αυτή είναι καθοριστικής σημασίας σε υπερφορτωμένα ενυδρεία.

Επειδή το νερό του ενυδρείου υπόκειται σε συνεχή εξάτμιση με αποτέλεσμα να αυξάνει συνέχεια η σκληρότητα, καλό θα ήτανε το νέο νερό να το περάσετε από τις ειδικές ρητίνες ή ακόμα καλλίτερα από συσκευή αντίστροφης όσμωσης, ώστε να του αφαιρέσετε όλα τα άλατα, προτού το προσθέσετε στο ενυδρείο. Στρώστε το νέο φρέσκο νερό προτού το βάλετε στο ενυδρείο, και ρυθμίστε το pH του.

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://www.Enydreio.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr