Η σκληρότητα του νερού

Η σκληρότητα του νερού αφορά τα διαλυμένα στο νερό άλατα, κυρίως του ασβεστίου και του μαγνησίου.
Το άλατα αυτά μετρώνται σε ppm (μέρη στο εκατομμύριο). 50 ppm θεωρείται μαλακό νερό ενώ πάνω από 200 ppm το νερό είναι σκληρό. Για να μετατρέψετε τα ppm σε dH (γερμανικοί βαθμοί) πολλαπλασιάστε τα επί 0,056.

Κύριοι παράγοντες για την αύξηση της σκληρότητας είναι η εξάτμιση του νερού στο ενυδρείο και η παρουσία ασβεστολιθικών πετρωμάτων στο νερό, όπως τα κοχύλια της θάλασσας.

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://www.Enydreio.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr