Σωστή υγιεινή

Η παροχή σωστής περιποίησης και υγιεινής για τις χελωνίτσες είναι εύκολη δουλειά. Εάν τις έχετε μέσα στις γυάλες, αλλάζετε το νερό τους μια φορά την ημέρα.
Εάν τις έχετε σε ενυδρεία, χρησιμοποιείστε ένα καλό φίλτρο και κάνετε επίσης συχνές μερικές αλλαγές νερού.

Προσοχή ώστε το καινούργιο νερό που θα ρίχνετε στο ενυδρείο να είναι της ίδιας θερμοκρασίας με το παλιό νερό. Λίγο θερμότερο δεν βλάπτει αλλά ποτέ πιο κρύο. Οι χελώνες είναι λιγότερο ευαίσθητες στο χλώριο / χλωραμίνη και στις αλλαγές του pΗ και της σκληρότητας από ότι τα ψάρια.

Δυστυχώς τα προϊόντα μεταβολισμού των ζώντων οργανισμών και τα υπολείμματα τροφών τείνουν πάντα να κάνουν το νερό όξινο.


 

Προηγούμενη Σελίδα        http://www.Enydreio.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr